Aktuális pályázatok

Regöly-Mérei János Alapítvány Pályázat 2017

Hetedik alkalommal hirdet pályázatot a Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány.  Az alapítvány célja, olyan orvosok és orvostanhallgatók díjazása, akik kimagasló szakmai tudásukkal, méltón viszik tovább Dr. Regöly-Mérei János munkásságát és ápolják emlékét. A pályázat díjazottjait anyagilag, erkölcsileg és szakmailag is támogatni kívánjuk. 

 

A pályázat témái:

A kuratórium és a szakmai bizottság orvostanhallgató kategóriában öt témakört határozott meg, amelyből szabadon választhat a pályázó.

 1. Képalkotó eljárások
 2. Transzplantáció
 3. Rákkutatás
 4. Minimál invazív sebészet
 5. Kísérletes sebészet

 A pályázat formája: tudományos közlemény elvárásainak megfelelően megírt kézirat. A pályamű terjedelme –mellékletekkel együtt - ne lépje túl a 25 oldalt.


A pályázat kéziratának formai követelményei

A kéziratokkal kapcsolatos általános követelményként a „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” (International Committee of Medical Journal Editors. N. Engl. J. Med., 1997, 336, 309–315., friss elektronikus változat: http://www.ICMJE.org) előírásai érvényesek.


A pályázat benyújtásának feltétele, hogy

 1. a dolgozatot korábban nem publikálták,
 2. a dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció (1975, revízió 2008) előírásait,
 3. a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság jóváhagyásával történtek,
 4. a laboratóriumi állatkísérleteknél a vonatkozó szabályzatokat figyelembe vették.


A kéziratnak a következőket kell tartalmaznia:

 • címoldal (dolgozat címe, szerző, munkahely)
 • magyar összefoglalás, kulcsszavak. Az Index Medicusban használt kulcsszavakat kell alkalmazni (maximum 3–5), ha ilyen nincs (pl. új gyógyszer esetén), akkor az Index Medicus alapelvei az irányadók.
 • angol nyelvű összefoglalás (angol címmel), keywords,
 • rövidítések jegyzéke (ha van),
 • szöveg (nem több mint 25 oldal, 12-es betűmérettel, dupla sorközzel),
 • irodalomjegyzék,
 • táblázatok (számozva külön lapokon, címmel ellátva),
 • ábrajegyzék,
 • ábrák. A fotók mérete lehetőleg 8,5 vagy 17,5 cm széles legyen. Korábban már publikált ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével szerepelhet.

A kézirat világos szerkesztése különösen fontos. A szöveges rész Bevezetés, Módszer, Eredmények és Megbeszélés részekre tagolódik.

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell megadni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni. A hivatkozásokat a szövegbeli megjelenés sorrendjében, a számokat szögletes zárójelben kell megadni. Magyar nyelvű hivatkozás esetén a címet angolul is meg kell adni. A folyóiratok nevének nemzetközi rövidítését kell használni. A kézirat szövegében az utalás az adott tétel számának szögletes zárójelben való megadásával történjék.

Írásmód. A köznyelvben meghonosodott idegen szavak írhatók a magyar helyesírás szerint, egyébként a szakkifejezések helyesírásánál az Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992) által ajánlott írásmód követendő.

A Regöly Alapítvány szakmai bizottságának és kuratóriumának ajánlása után, az Orvosi Hetilap Szerkesztősége vállalja, hogy a szakmai kritériumoknak kiemelkedően megfelelő pályázatok megjelenhetnek az Orvosi Hetilapban.   

A kuratórium és a szakmai bizottság orvos kategóriában a következő pályázatokat várja:

 • Pályázni lehet a hazai, vagy nemzetközi folyóiratokban 2016-ban megjelent sebészeti tárgyú közleményekkel.

A pályamunkák benyújtási határideje: 2017. május 22. (hétfő)

A Regöly Alapítványról minden fontos információ megtalálható a www.regolyalapitvany.hu internetes oldalon.

Pályázati feltétel:

A pályázó magyar állampolgárságú orvos vagy orvostanhallgató legyen. Pályázó csak olyan személy lehet, aki 2017. december 31.-ig nem tölti be a 40. életévét.

A díjazottak kategóriái:

A kuratórium három kategóriában hirdet pályázatot.

 1. klinikai orvostudomány- orvos kategória
 2. kísérletes orvostudomány- orvos kategória
 3. orvostanhallgató kategória

A pályázat díja:

Az első helyezett orvosok 150-150 ezer forintot kapnak. Az első helyezett orvostanhallgató 100 ezer forint díjazásban részesül.

További díjazások:

A Regöly Alapítvány díjkiosztó ünnepségén a kategóriák nyertesei mellett különdíjak átadására is sor kerül, amelyeket az Akadémiai Kiadó és a Semmelweis Kiadó ajánlott fel. Ezen kívül, a legérdemesebb pályázatírók részt vehetnek és bemutathatják pályázatukat különböző szakmai konferenciákon, ha a kuratórium és a szakmai bizottság erre azt érdemesnek találja.

A Kuratórium kéri, hogy a pályázó a pályaművét elektronikus formában adja be. 

A pályázat beadásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton, PDF formátumban várjuk a www.regolyalapitvany.hu címen, a nyitólapon található Pályázat benyújtása gombra kattintva, legkésőbb 2017. május 22.-ke, éjfélig. A határidő lejártát követően beérkezett pályázatokat az Alapítványnak nem áll módjában befogadni. A pályázat beérkezésének megtörténtéről a pályázót – a megadott e-mail címen – értesítjük. Kérjük, hogy amennyiben nem kapna értesítést, vegye fel a kapcsolatot a Kuratóriummal az info@regolyalapitvany.hu e-mail címen. A pályázatok benyújtását követően azok módosítása nem lehetséges.

A pályaműveket a magyar orvostársadalom legelismertebb orvosprofesszorai bírálják el. 

A Regöly Alapítvány díjátadására Semmelweis Napon, 2017. június 30.-án, 13 órakor a Semmelweis Egyetemen, a Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében kerül sor.

Központi e-mail cím: info@regolyalapitvany.hu
További információk: www.regolyalapitvany.huMagyar Sebész Társaság Alapítványa regisztrációk támogatására (M-START)

A Magyar Sebész Társaság elnöksége pályázatot hirdet fiatal sebészek külföldi kongresszusi részvételének támogatására.


A pályázat feltételei:

 • 40 év alatti életkor
 • MST-tagság
 • 2016-ben külföldön megrendezésre kerülő tudományos rendezvényen, kongresszuson elfogadott, első szerzős előadás (vagy poszter).

Előnyt jelent, ha a kongresszus nemzetközi jellegű.


Pályázati határidő:


nincs, a beérkezett kérelmeket a bizottság folyamatosan bírálja el.


Sikeres pályázat esetén az alapítvány teljes egészében fizeti a kongresszus regisztrációs költségét, és anyagi lehetőségeinek függvényében az utazási vagy szállásköltségekhez is hozzájárul. Pályázni lehet: e-mailben (harsanyi.laszlo@med.semmelweis-univ.hu)  vagy postai úton (Semmelweis Egyetem, I.sz.Sebészeti Klinika, 1082, Budapest, Üllői út 78.), mellékelve a kongresszusi felhívást, az igényelt regisztrációs költség összegét és az előadás elfogadásáról szóló hivatalos értesítést.


Harsányi László
az MST elnöke


ESSO pályázatok

Folyamatosan lehet pályáznia az ESSO-nál különböző tanulmányutakra, kongresszusi részvételekre.

http://www.essoweb.org/eursso/education/fellowships.html


Budapest Proctology Meeting

Kedves Fiatal Sebész Kollgánk!


Dr. Csatár Éva és Dr. Willner-Haring Péter tudományos szervezők egyetértésével a Convention Budapest Kft. felajánlja, hogy azon FISESZ-tagok között, akik június 30-án éjfélig jelentkeznek a Budapest Proctology Meetingre, sorsolást tartunk és ennek keretében 3 fő költségeit (regisztráció ellátással) sorsoljuk ki. Ez vidéki orvosok számára a szállás biztosítását is jelenti a Marriott Hotelben péntek éjszakára. 

A programot itt olvashatjátok.

Kérjük, hogy a FISESZ-tagságot a következőképpen jelezzétek:
a jelentkezési lap beosztás rovatába írjátok be, hogy FISESZ.

Szeretettel várjuk a fiatal sebész szakorvosok jelentkezését a mellékelt regisztrációs lap kitöltésével és visszaküldésével a
kbarna@convention.hu címre.


Üdvözlettel,

A FISESZ vezetősége

FIOSZ V. Kongresszusa

Kedves Fiatal Kollégánk!

Nagy örömünkre szolgál, hogy idén jubileumi, ötödik alkalommal kerül megrendezésre a  Fiatal Onkológusok Szekciójának konferenciája.

A rendezvény időpontja: 2016. szeptember 9.

Helyszín: Országos Onkológiai Intézet – Eckhardt terem

A rendezvény témája:

 • Az onkológiai ellátás általános és speciális jogi aspektusait ismerhetjük meg meghívott előadóktól.
 • A délutáni szekcióba várjuk interaktív esetismertetések, saját kutatási programok bemutatását.

Az elfogadott absztraktok beküldői között egy németországi ösztöndíjat sorsolunk ki. Az ösztöndíj értéke 1000 Euro. Feltétel a MOT tagság. A nyertes Essenben - Westdeutsches Tumorzentrum Universitätsklinikum - tölthet el egy hetet, ahol betekintést nyerhet nyugat Németország legnagyobb Onkológiai Centrumának működésébe. Az ösztöndíj fedezi az utazás és szállás költségeit.


Az absztrakt beküldési határideje: 2016. június 30.


Absztraktokat a fiosz@misandbos.hu email címre várjuk.

Tudományos információ: fiosz.info@gmail.com

Várunk mindenkit szeretettel!

Üdvözlettel:

dr. Újhelyi Mihály

FIOSZ elnöke

Oncoplastic and Post Mastectomy Breast Reconstruction Workshop

Kedves Fiatal Sebész Kollégák!


Az Országos Onkológiai Intézet Emlő és Lágyrészsebészeti Osztálya 2016.05.26-27. között szervezi “Oncoplastic and Post Mastectomy Breast Reconstruction Workshop” című kurzusát, melyre a szervezők ingyenes részvételi lehetőséget biztosítanak egy fiatal sebész kolléga számára.

A pályázaton való részvétel feltétele a 2013. októbere előtt megkezdett vagy már befejezett szakképzés, illetve egy rövidönéletrajz és motivációs levél elküldése az info@fisesz.hu címre 2016.05.20. éjfélig.


Sok sikert kívánunk a pályázatokhoz!


Üdvözlettel:

a FiSeSz vezetősége

EScoP Breast course 2016

Kedves Fiatal Sebész Kollégák!


Az Európai Patológus Társaság “European School of Pathology” nevű szervezete  2016. június 2-4. között Budapesten tartja “EScoP Breast” kurzusát. A szabad helyek erősen limitáltak, de a tanfolyam szervezői nyitottak arra, hogy előzetes bejelentkezést  követően részvételi lehetőséget biztosítsanak érdeklődő fiatal sebész kollégák számára a kurzus egészére vagy akár csak Ricardo Masetti professzor előadására.


Kérik, hogy a regisztrációs lap kitöltését követően tüntessétek fel, hogy melyik lehetőséggel kívántok élni, továbbá azt a megjegyzést, hogy “Sebész - Fisesz”.


A rendezvény előzetes programja az alábbi oldalon tekinthető meg:


A regisztrációs lap ITT tölthető le, melyre írjátok rá, hogy "SEBÉSZ - FISESZ" és küldjétek vissza kulka.janina@med.semmelweis-univ.hu email címre!


Üdvözlettel,


a FiSeSz vezetősége