Fiatal Sebészekért Alapítvány

Az Alapítvány célja, tevékenységek, ellátott feladatok

A Fiatal Sebészekért Alapítvány célja a sebészet területén tevékenykedő fiatal (40 év alatti) sebész szakorvosok és szakorvosjelöltek közötti rendszeres munkakapcsolat megszervezéséhez és fenntartásához szükséges anyagi költségek megteremtése. További célja a Fiatal Sebészek képzési feladatainak támogatása (naprakész információk továbbítása, aktuális felhívások, pályázatok ismertetése, nemzetközi, hazai irányelvek stb.) és a rendszeres konferenciák, rendezvények kereteinek biztosítása.

Az Alapítvány szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek, más is részesülhet a szolgáltatásaiból.

Alapítvány neve: Fiatal Sebészekért Alapítvány 
Alapítvány székhelye:1083 Budapest, Korányi Sándor utca 2.
A központi ügyintézés helye:1082 Budapest, Üllői út 78. fsz. 1.
Alapítvány jogállása:Nyílt Alapítvány. az okiratban meghatározott feltételek mellett ahhoz bárki csatlakozhat.
Az alapító neve:Dr. Harsányi László
Az Alapítványkezelő szerve:a Kuratórium
A Kezelő szerv székhelye:1082 Budapest Üllői út 78. fsz. 1.

A kuratórium 5 tagból áll.
A Kuratórium elnöke:Dr. Szijártó Attila
A Kuratórium alelnöke:Dr. Zsoldos Péter
Kuratórium tagjai:Dr. Dede Kristóf, Dr. Ónody Péter, Dr. Bereczky Bíborka Réka


A Kuratórium az Alapítvány legfőbb döntéshozó és ügyintéző szerve. A kuratórium nevében annak elnöke egyedül is jogosult az Alapítvány képviseletében eljárni. Az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezésre, valamint utalványozásra a Kuratórium elnöke valamint a Kuratórium alelnöke jogosult.Az Alapítványi vagyont az Alapító által létrehozott kuratórium kezeli.

Az Alapító által létrehozott, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv: a Felügyelő Bizottság.
A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll:
A Felügyelő Bizottság elnöke:Dr. Papp András
A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Simonka Zsolt János, Dr. Szűcs Ákos

A Szekció vezetősége megalapította a Fiatal Sebészekért Alapítványt, mely a fiatal kollégák pályázati támogatását, az anyagi forrásokat igénylő képzések megszervezését tűzte ki célul. Az alapítvány él, minden adományt szívesen fogad, melyhez a szükséges paraméterek:

Az Alapítvány számlaszáma: 
11600006-00000000-63808731 (ERSTE BANK)
IBAN: HU07 1160 0006 0000 0000 6380 8731
SWIFT/BIC kód: GIBAHUHB

Adószám:
18512915-1-42


Az Alapítvány teljes alapító okirata megtekinthető:
Dr. Goda Gyula ügyvéd Úrnál a Goda & Goda Ügyvédi Irodában
(1093 Budapest, Lónyay utca 46. IV. em. 2.)