Bemutatkozás, céljaink

Tisztelt Kollégák!


Egy újabb fordulat történt a fiatal orvos-generációkat tömörítő társaságok történelmében. 2012 szeptemberében a Magyar Sebész Társaság (MST) keretein belül megalakult a Fiatal Sebészek Szekciója, mely annak részeként és annak szabályait betartva kíván működni, munkájával az MST tevékenységét erősítve, az MST Vezetőségének támogatását élvezve.

A szekció feladata a sebészet területén tevékenykedő fiatal (40 év alatti) sebész szakorvosok, szakorvosjelöltek és rezidensek közötti rendszeres munkakapcsolat megszervezése és fenntartása. A szekció megalakulás időszerű volt. Előzetes - az MST tagságon alapuló - felmérésünk szerint ma Magyarországon közel 1450 kolléga dolgozik sebészeti osztályon. A Hazánkban működő 85 sebészeti osztályon tett további felmérésünk szerint jelenleg az említett korhatár alatt közel 310-320 fiatal sebész rezidenst, szakorvosjelöltet, szakorvost számlálhattunk össze. A fentiekből képezhető arányszám elgondolkodtató a hosszú távú perspektívák tekintetében. Mindezek tükrében mi, az alapítók úgy gondoltuk, hogy a sebész szakképzésbe belépő és abban részt vevő vagy frissen végzett kollégák kapcsolattartása és közvetlen találkozása elengedhetetlen a szűkös keretek között, egyre fogyatkozó létszámmal működő sebészeti munkánk során. A találkozók fórumát jelentő éves kongresszusok mellett képzési, készségfejlesztési feladatok megvalósítását is célul tűztük ki magunk előtt.


A FISESZ alapítói